NA 68 KILOMETARA 30 MOSTOVA: Od Požarevačke petlje do Golupca brzinom od 100km na sat

Vlada Srbije utvrdila je prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, auto-put E-75 Beograd-Niš petlja Požarevac-Požarevac-obilaznica-Veliko Gradište-Golubac.

Ilustracija

Na trasi dužine oko 68 km planom je predviđena izgradnja 30 mostova preko reka i kanala, kao i 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica i 21 denivelisano ukrštanje.

Granica plana određena je na osnovu koridora državnog puta, u prosečnoj širini od 100 do 200 m, koja obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, postojeće vodno i železničko zemljište i planirano vodno zemljište potrebno za regulaciju tokova i zaštitu puta od poplava, u ukupnoj dužini od oko 68 km. Ukupna površina obuhvata plana je 10,26 km2 i obuhvata teritorije Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca.

Cilj izrade prostornog plana je, kako se navodi, definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju, opremanje i funkcionisanje državnog puta IB reda auto-put E-75 Beograd- Niš, petlja Požarevac, kao i za razvoj i funkcionisanje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru.

Planirana trasa državnog puta IB reda počinje od postojeće petlje Požarevac na koridoru autoputa E-75 Beograd–Niš (na stacionaži km 264 + 05 auto-puta, odnosno na početku postojećeg državnog puta IB reda broj 33). Od ove petlje, koridor planiranog državnog puta IB reda se pruža u pravcu severoistoka i prolazi kroz teritorije grada Smedereva, grada Požarevca (koji zaobilazi sa severne strane), opštine Veliko Gradište (zaobilazeći građevinsko područje sa južne strane), sve do ulaska u Golubac.

Trasa planiranog državnog puta se u prvom delu (od stacionaže km 0 + 000 do km 31 + 600) pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (do Požarevca) i državnog puta IB reda broj 34 (obilaznica Požarevca) koji se rekonstruišu i šire, dok se u drugom delu (od stacionaže km 31 + 600 do km 67 + 900) pruža novoplaniranom trasom zaobilazeći naselja.

Nakon obilaska Požarevca, na stacionaži km 31 + 600, planirana trasa državnog puta napušta postojeću trasu i najvećim delom novom trasom obilazi građevinska područja naselja na teritoriji grada Požarevca i opština Veliko Gradište i Golubac i završava se na ulasku u Golubac.

Zbog načina pružanja, trasa je podeljena na tri deonice:

  • Deonica 1 (km 0 + 000 – km 11 + 900) – počinje od postojeće petlje Požarevac na auto-putu E-75 deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (koji se širi i rekonstruiše) do Požarevca (početak obilaznice);
  • Deonica 2 (km 11 + 900 – km 31 + 600) – ima funkciju severne obilaznice grada Požarevca i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 34, koji se širi i rekonstruiše i završava na stacionaži km 31 + 600 severozapadno od Požarevca;
  • Deonica 3 (km 31 + 600 – km 67 + 900) – jeste najduža deonica i predstavlja novoplaniranu trasu državnog puta, koja zaobilazi građevinska područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i kategoriju državnog puta IB reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje saobraćaja do i unutar naselja.

Zbog konfiguracije terena i ukrštanja sa vodotokovima i saobraćajnicama, planiran je veći broj različitih objekata državnog puta, kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i propusti, a planom je predviđeno 30 mostova preko reka i kanala.

Predviđeno je jedno obostrano odmorište na stacionaži km 66 + 300, uz mogućnost definisanja drugih potencijalnih-novih lokacija (na Deonici 3), a previđena je i gradnja tri benzinske stanice.

Planirana je i izgranja 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica, kao i 21 denivelisano ukrštanje (podvožnjaci i nadvožnjaci).

Predviđena je širina vozne trake 4 x 3,50 m; širina ivične trake 4 x 0,50 m; širina razdelne trake 1 x 4–3 m; širina bankine 2 x 1,50 m; širina ulivno/izlivne trake 3,50 m. Na delovima trase gde se planira izgradnja servisnih saobraćajnica biće planiran kolovoz servisne saobraćajnice od 5,50 m.

Za čitavu trasu državnog puta IB reda, planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100 km/h.

(Tpknews.com/eKapija)

PROČITAJ I

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker