Objavljen prvi bilten Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje”

U četvrtak, 26. januara 2017. godine, je u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ u Požarevcu održan je prvi sastanak novoosnovane Regionalne platforme za ruralni razvoj Braničevo-Podunavlje.

Platforma predstavlja ne-formalno, stručno, savetodavno telo i okuplja 24 predstavnika institucija i organizacija iz celog regiona i različitih sektora: lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, udruženja građana, predstavnike sektora privrede i obrazovnih institucija.

Platforma je uspostavljena sa ciljem jačanja kapaciteta i unapređenja saradnje relevantnih aktera iz regiona Braničevo-Podunavlje, kroz implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za period 2016-2020.

U tom smislu već se započelo sa izradom dvogodišnjeg Akcionog plana, nakon čega će Platforma imati aktivnu ulogu u formiranju različitih tematskih partnerstava, tj. timova koji će raditi na pripremi konkretnih predloga regionalnih projekata iz oblasti ruralnog razvoja, namenjenih različitim donatorskim programima.

Gradeći na rezultatima i uspesima prethodnog projekta “Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja”, nastavljamo i u narednom periodu sa aktivnostima u oblasti ruralnog razvoja u našem Regionu. Cilj projekta je vertikalno i horizontalno umrežavanje i jačanje kapaciteta svih zainteresovanih strana BP regiona za aktivno učešće u procesima približavanja EU u oblasti ruralnog razvoja.

Specifični ciljevi predviđaju:

1. Unapređenje kapaciteta lokalnih aktera za saradnju u artikulisanju zajedničkih regionalnih interesa u oblasti ruralnog razvoja.

2. Efikasnije sprovođenja Politike ruralnog razvoja Republike Srbije na regionalnom nivou.

3. Povećanje informisanog učešća aktera iz BP regiona u procesu kreiranja PRRRS, usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU i pregovora o članstvu Srbije sa EU u oblasti ruralnog razvoja.

Za ostvarenje ovih ciljeva, predviđena je realizacija niza edukacija i javnih događaja, kao i uspostavljanje virtuelnog Foruma u svrhu informisanja i promocije aktuelnih tema u oblasti ruralnog razvoja, kao i podsticanja većeg učešća različitih aktera u aktuelne reformske procese na nacionalnom nivou i pregovore o članstvu Srbije sa EU u oblasti ruralnog razvoja.

Fokus projekta će biti i na efikasnijem sprovođenju politika ruralnog razvoja kroz izradu Akcionog plana za sprovođenje Regionalne strategije ruralnog razvoja i dizajniranje konkretnih regionalnih projektnih predloga u ovoj oblasti od strane različitih partnerskih inicijativa, koji bi bili promovisani kod različitih donatora.

Jedna od ključnih aktivnosti predviđa uspostavljanje Regionalne platforme za ruralni razvoj, kao multi-sektorskog, savetodavnog tela. Projekat predviđa aktivno uključivanje kreatora lokalnih politika i zaposlenih u lokalnim samoupravama, organizacija civilnog društva i vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, predstavnika zadruga, preduzetnika i MSP koji svojim poslovnim aktivnostima doprinose ruralnom razvoju, kao i svih zainteresovanih strana iz regiona Braničevo-Podunavlje.

Kroz sve pomenute aktivnosti, prioritet će biti i unapređenje komunikacije i saradnje sa različitim zainteresovanim stranama ne samo iz Regiona, već i sa sličnim inicijativama iz Srbije i institucijama i organizacijama koje posluju na nacionalnom nivou.

Regionalna strategija ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016-2020

Svrha ovog dokumenta je da na temelju identifikovanih ključnih snaga i potencijala ruralnih sredina u Regionu, formuliše osnovne pravce razvoja u narednom periodu. Kao rezultat višemesečne saradnje i partnerstva gotovo 200 učesnika—predstavnika lokalnih samouprava i drugih javnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i poljoprivrednih proizvođača iz Regiona, Strategija definiše Viziju naših ruralnih sredina i način na koji će se ona ostvarivati: kroz 4 Prioritetne oblasti, 12 Specifičnih ciljeva i 36 Mera. Strategiju je u avgustu 2016. usvojila Skupština RRA BP.

Vizija

Socijalno-ekonomska sigurnost meštana, kvalitetan i perspektivan život mladih, u uređenim, očuvanim i savremenim seoskim zajednicama.

Prioritetne oblasti

1. Konkurentnija poljoprivreda

2. Raznovrsnija ruralna ekonomija i jače preduzetništvo

3. Poboljšana infrastruktura i održivo upravljanje resursima

4. Unapređene društvene delatnosti i jačanje partnerskih inicijativa

TPKNEWS

PROČITAJ I

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker