ZLOUPOTREBA MOĆI: Kada sudija suda u Petrovcu na Mlavi kao svedok pod zakletvom-daje lažnu izjavu

Stanoje Rajić, sudija Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudske jedinice u Žagubici je postupao u parničnom postupku u predmetu 77P br.1124/18, gde su stranke tužilac Milojković Ratko iz Žagubice i tužena Srejić Ankica iz Žagubice, koju zastupa adv. Miodrag Buckić iz Žagubice, bliski prijatelj postupajućeg sudije i koji je bio u dogovoru da na svakakav način isprovocira tužioca i na taj način oduzme mu i uskrati mu pravo kao stranci na sudu.

Foto: Ilustracija

Na održanoj gl. raspravi 77 P br. 1124/18 Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudske jedinice u Žagubici dana 24. decembra 2019. godine, u dogovoru sa pomenutim advokatom predmetni sudija Stanoje Rajić je odmah pri samom ulasku u sudnici tužioca Milojković Ratka iz Žagubice počeo da šeta kao stranku, govoreći, da ne može da sedne nigde u sudnici kao stranka. Na pitanje tužioca, iz kojeg razloga nije mu dozvoljeno da sedne, isti sudija mu je odgovorio: “Obrati se Predsedniku Osnovnog suda da ti napiše, gde sedi tužilac a gde tuženi”. Potom je pozvan svedok tužene u sudnici da da svoju izjavu, a on se obratio tužiocu – vređajući ga i rekavši mu “Đubre, džukelo”! Tužilac je zatražio da sudija zabrani svedoku tužene, da se obraća direktno njemu i da ga ne vređa. Umesto da sudija postupi u skladu sa čl. 332 i 333 ZPP, on bez ikakvog razloga niti povoda i to na samom početku rasprave donosi zapisničko rešenje:

„Opominje se tužilac da ne remeti tok suđenja u protivnom biće kažnjen i udaljen sa ročišta”!

Nakon tog donetog zapisničkog rešenja tužilac kao stranka u postupku u nastavku suđenja ostao nem i pasivan posmatrač bez prava glasa, jer je procenio, da će postupajući sudija na bilo koju preduzetu radnju tužioca na osnovu već donetog zapisničkog rešenja primeniti najrigorozniju sankciju.

Postupajući sudija je nastavio svoj postupak, saslušao drugog svedoka tužene, ali tužiocu nije data zakonska mogućnost, da postavi bilo kakva pitanja niti prigovor na datu izjavu saslušanog svedoka i isti je pisao šta je hteo po svojoj volji. Pošto tužilac nije više pokazivao njegovo prisustvo u sudnici, sudija nije našao mogućnost da ispoštuje postignuti dogovor sa advokatom tužene i na samom kraju rasprave po njegovom znaku, prisutna tužena Srejić Ankica iz Žagubice iz čista mira glasno se obratila tužiocu u prisustvu njenog advokata (koji je ćutao svo vreme) rekavši mu: “Svinjo, pederu i budalo”!

Tužilac Milojković Ratko iz Žagubice na izrečene klevete i uvrede, koje su direktno upućene njemu od strane prisutne tužene Srejić Ankice iz Žagubice zatražio da postupajući sudija opomene i oduzme reč tuženoj i primeni propisane zakonske mere na to je sudija samo odmahnuo rukom i ponovo po svojoj slobodnoj volji unosi u sudski zapisnik svoju konstataciju navodeći:

„ da se tužena kao svinja bukari svaki dan a da je on izdržavao oca i izdržava majku”!

Time je završio gl. raspravu, gde tužilac kao stranka u parničnom postupku totalno degradiran i isti je odbio da potpiše načinjeni sudski Zapisnik iz konkretnih navedenih razloga.

Zbog takvog postupanja predmetnog sudije Rajić Stanoja na samom suđenju, tužilac se pismeno obratio pritužbom Predsedniku Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Predsedniku Višeg suda u Požarevcu i Visokom Savetu sudstva Republike Srbije u Beogradu u kome je sve ovo izrečeno naveo. Nakon toga Predsednik Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi svojim pismenim aktom VI Su 31/19 od 06. januara 2020. godine obavestio tužioca da je uzeo izjavu od predmetnog sudije Rajić Stanoja i da je isti istakao:

“Da je tužilac toliko galamio i vređao svedoka i tuženu da je pravosudni stražar Dejan Nikolić morao da dođe do vrata sudnice i otvori vrata da u slučaju potrebe interveniše, ali je postupajući sudija nastavio suđenje i završio ročište i s obzirom na takvo ponašanje tužioca nije čuo i nije mogao da čuje da tužioca neko od prisutnih lica vređa ‘i da je to čuo, to bi bilo unešeno u zapisnik’!”.

Pošto je predmetni sudija Stanoje Rajić uspeo da ispoštuje dogovor sa advokatom tužene i načini kakav takav sudski Zapisnik 77 P br.1124/18 Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudske jedinice u Žagubici od 24. decembra 2019. godine, navedeni adv. Buckić Miodrag iz Žagubice koristi takav sačinjeni sudski Zapisnik kao jedinu ispravu prilaže kao jedini dokaz u podnetoj Privatnoj krivičnoj tužbi 85 K.br. 40/20 Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudskoj jedinici u Žagubici je privatna tužilja Srejić Ankica iz Žagubice protiv Milojković Ratka iz Žagubice, kao okrivljenog iz čl.170.st.1 KZ, zbog uvrede i koji je krivični postupak u toku.

U međuvremenu je saslušan kao svedok i koji je dao izjavu pravosudni stražar Dejan Nikolić iz Petrovca na Mlavi, koji je kategorično tvrdio:

„U jednom momentu se čula galama, odnosno svađa. Ja sam otvorio vrata sudija Rajić Stanoje pokazao mi je rukom da sačekam i budem ispred vrata sudnice, čuo sam više glasova, bila je galama, glasovi su bili nerazgovetni napolju, a napolju og vrata ne može da se razjasni ko je šta kome rekao“.

Sudski zapisničar koja je pisala navedeni sudski Zapisnik 77 P br.1124/18 dana 24. decembra 2019. godine u svojstvu svedoka Bosiljka Zarić iz Žagubice dala sličnu identičnu svoju izjavu prethodnom svedoku rekavši:

“Ne znam da li je svedok pričao nešto, da li je Ankica pričala samo znam da je u sudnici bila galama u tom trenutku i još neko je učestvovao u galami. Nisam obraćala pažnju ko je galamio, ali je galame bilo, zato je stražar ušao, a razdaljina između mene i sudije je oko metar, a daljina od privatne tužilje i ovde okrivljenog je bila oko 2 metra”!

Na sve te jasne iznete okolnosti od strane saslušanih svedoka pravosudnog stražara Nikolić Dejana iz Petrovca na Mlavi, koji je čuo jaku galamu i svađu u sudnici a on se nalazio u holu suda i potvrdio da je bilo više glasova u toj galami, a to je potvrdila i sama sudska zapisničarka u svojstvu svedoka Zarić Bosiljka iz Žagubice.

Na sve te okolnosti postupajući sudija Rajić Stanoje u svojstvu svedoka pod zakletvom dao zvaničnu svoju izjavu u suprotno izneto od strane navedenih izjava saslušanih svedoka iznoseći tvrdnju:

“Ja to nisam čuo, jer je okrivljeni jako pričao glasno i nisam mogao da čujem osim njegovog glasa, nije čuo da mu se ovde privatna tužilja uopšte obraćala, niti da mu je bilo šta uvredljivo rekla”!

Iako su dva saslušana svedoka Nikolić Dejan iz Petrovca na Mlavi i Zarić Bosiljka iz Žagubice tvrdili da je bila jača galama i svađa u sudnici i da je bilo više glasova u toj galami, a sam sudija Rajić Stanoje Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi u svojstvu svedoka pod zakletvom tvrdio, da je bio još jedan glas koji je jače galamio i to je činio samo tužilac Milojković Ratko iz Žagubice ovde okrivljeni i to jasno dovodi na sumnju da je načinjeni sudski Zapisnik 77 P br.1124/18 Osnovnog Suda u Petrovcu na Mlavi, Sudske jedinice u Žagubici od 24. decembra 2019. godine, bio unapred ugovoren sa advokatom tužene ovde privatne tužilje da se načini takav kakav. I da isti posluži privatnoj tužilji kao jedini dokaz u podnošenju privatne Krivične tužbe protiv tužioca Milojković Ratka iz Žagubice ovde okrivljenog, ali pri tome nisu predvideli ili nisu mogli da utiču na druge saslušane svedoke pravosudnog stražara i sudskog zapisničara istog suda, koji su negirali datu izjavu saslušanog sudije istog suda.

Imajući date izjave saslušanih svedoka i samog sudije, okrivljeni Milojković Ratko iz Žagubice ponovo se obratio Predsedniku Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi pritužbom, iznoseći utvrđenu rečenicu da sudija Rajić Stanoje slabo čuje ili „probrane” glasove čuje i da ima verovatnije oštećenje čula sluha i da bi trebalo da se podvrgne lekarskom pregledu – jer kao takav nije sposoban da obavlja sudijsku funkciju sa oštećenim čulom sluha ili je isti toliko korumpiran da je svoj rad na sudskom Zapisniku i svojom datom izjavom pod zakletvom pokazao jednostranu pristrasnost privatnoj tužilji da uspe u svojoj Privatnoj krivičnoj tužbi.

“Krivični postupak 89 K.br.40/20 Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudske jedinice u Žagubici sastavlja i isti zakazan gl. pretres za dan 05. jul 2021. godine u 10:30 časova.

Okrivljeni:

Milojković Ratko iz Žagubice, Ul. M. Obilić. br. 32

PROČITAJ I

2 Komentari

  1. Majke vam ga seljacke sve to treba noga u dupe kakav Petrovac kakva Zagubica vi imate sud ni ovi u Osnovnom sudu u Pozarevcu nisu nista bolji ali vas treba ukinuti, najuriti, oduzeti licence za bavljenje pravosudjem i na njivu da okopavate kukuruz majke vam ga nabijem dzovanske…

  2. Najnoviji predsednik suda u Petrovcu na Mlavi.
    Inace sudije se ocenjuju za svoj rad . Sta mislite ko je bio najlosije ocenjeni sudija

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker