PUTEVIMA RIMSKIH IMPERATORA: Završena studija izvodljivosti

U Gradskoj upravi Požarevca predstavljena je studija izvodljivosti projekta „Putevima rimskih imperatora“. Prema rečima Predraga Mijatovića, predsednik Skupštine Požarevca, ovaj projekat je važan za razvoj Požarevca i Srbije u kulturno-turističkom smislu.

Baldić, Mijatović i Korać/Foto: M.V.

Studija izvodljivosti za antičke lokalitete urađena je kao deo državnog kapitalnog projekta „Putevima rimskih imperatora“ koji se realizuje u okviru programa „Srbija 2025″.

Studija predstavlja opsežnu analizu postojećeg stanja arheoloških lokaliteta, njihovog sadašnjeg i budućeg uticaja na socio-ekonomski razvoj okruženja, uz davanje predloga za unapređenje turističke infrastrukture.

„Odabrani arheološki lokaliteti i nalazišta biće standardizovani, modernizovani i prilagođeni daljim naučnim istraživanjima u kulturnoj i turističkoj promociji Srbije, kao zemlje rođenja čak 18 rimskih imperatora, što je četvrtina broja svih imperatora“, napomenuo je Mijatović.

Dr Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu, rekao je da su za izradu studije dobili 20 miliona evra od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Dugo pokušavamo da napravimo ovu rutu dužine 600 kilometara, da povežemo sve lokalitete gde su rođeni rimski imperatori – od Sremske Mitrovice, preko Beograda, Viminacijuma, Đerdapa, Zaječara i Niša do Lebana. Napravićemo hologram Trajanovog mosta, rekonstrukciju Trajanovog stuba, učinićemo Trajanovu tablu vidljivu sa puta. Po našim proračunima otvoriće se čak 4.000 radnih mesta i to većinom u Istočnoj i Južnoj Srbiji“, napomenuo je Korać.

Cilj projekta je zadržati turiste u Srbiji ne jedan ili dva dana, nego od sedam do 10 dana. Završetak kompletne rute planiran je 2025. godine. Prema proceni naučnika koji su učestvovali u izradi Studije, ruta „Putevima rimskih imperatora“ doprineće dovođenju najmanje oko 300.000 posetilaca u početnoj fazi.

(Tpknews.com/M.V.)

2 Komentari

 1. 😀 …OK ,vrlo lepo… …
  Ali NE PSOTOJI NJEDAN REGION U EVROPI
  KOJI JE RAZVIO SVOJ TURIZAM BEZ SVOG PRIPADAJUĆEG SAOBRAĆAJNOG KORIDORA….😀
  KAKO SE ZOVE TAJ I TAKAV REGION U EVROPI ?
  Tako dato NEĆE I NE MOŽE ni CEO ovaj region Istočne Srbije bez svog demografskog ,ekonomskog ,socijalnog ….
  pa i TURISTIČKOG… ,,KORIDORA ŽIVOTA,, TRANSEVROPSKOG
  (Atlantski okean-Crno more)
  Multimodalnog saobraćajnog koridora -Istok (Crnomorskog kordora) koji je ,
  kao sto to CEO ovaj region Istočne Srbije
  i CELA relevantna multisektorska struka Srbije odlično zna,
  NEDELJIVI I JEDINSTVENI
  SAOBRAĆAJNI SNOP :
  * TRANSEVROPSKOG AUTOPUTA,
  * TRANSEVROPSKOG ŽELEŽNIČKOG KORIDORA,
  * TRANSEVROPSKOG REČNOG DUNAV-MAJNA-
  RAJNA KORIDORA
  * TRANSEVROPSKOG INTERMODALNOG KORIDORA (npr.kontejnerskog)
  A kada ga budemo izgradili…
  onda je to priča o MILIONIMA novih turista
  ( I TRANZITNIH I STACIONARNIH…)
  u CELOM ovom regionu Istočne Srbije …
  i u Srbiji…😀
  Pa i na ovom ,,Putu rimskih imperatora,,.
  Tačka. 😀
  Jer …,,Jer kuća se gradi od temelja … ,, pa i turizam…😀

 2. Razaranja!!!

  Zbog čega je uređenje arheološkog nalazišta Viminacijum preraslo u svinjariju
  MALI MIŠKO I NJEGOV VELIKI MIŠKOLEND!!!

  Kada je otkriven Viminacijum. Šta se sve tamo dešavalo tokom istorije. Ko je pokrenuo uređenje lokaliteta. Šta se sve na lokalitetu dešavalo. Kakve su sve budalaštine sagrađene i sa kojom namenom. Kako se potvrdilo da i u kulturi i obrazovanju itekako ima para. Ko je dobio nadimak “Srpski Indijana Džons”. Ko je osnovao prvo deoničarsko društvo Viminacium i ko su sve članice. Ko je osnovao drugo deoničarsko društvo Viminacium, čime se ova društva zapravo bave i čije se sve pare naveliko muzu?

  Ako bi neko ikada pravio spisak najvećih arheoloških svinjarija u Srbiji, onda bi svakako po stepenu idiotizma, straćenog novca i doslovce prodavanju muda za bubrege, arheološki park Viminacijum, inače navodno najbolje istraženi i uređeni arheološki lokalitet svakako bio na prvom mestu jer se pod izgovorom arheološkog nalazišta zapravo prodaju muda za bubrege pošto je u sklopu lokaliteta uređen pravi pravcijati cirkus a sve pod izgovorom očuvanja i prezentacije arheološke baštine a time bi po difoltu trebao da se bavi poodavno užireni Arheološki institut u Beogradu!

  Podsećanja radi Viminacijum je arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca 12 km od Požarevca.

  Rimski logor nastao je i trajao do početka VII veka.

  Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske.

  Pod Hadrijanom stekao je status municipija, grada sa visokim stepenom autonomije koji podrazumeva i nezavisnu gradsku upravu a za vladavine Gordijana III postaje kolonija rimskih građana i dobija pravo na kovanje lokalnog novca. U okvirima rimske uprave bio je to najveći status koji jedan grad može da dosegne. Ovde je 211. godine Septimije Sever proglasio carem svoga sina Karakalu.

  Procenjuje se da je grad imao 48 hiljada stanovnika a u njemu su takođe boravile dve legije, legija IV Flavija i legija VII Klaudija. Viminacium je bio sedište episkopa. Prvi znani mitropolit Viminacijuma je mitropolit Amant, koji se pominje kao učesnik Sabora u Sardici 343. pod vođstvom Atile grad je razoren 441. godine. Obnovljen je kao pogranično vojno utvrđenje 535. godine, za vreme vladavine cara Justinijana I kada i mitropolija u Viminacijumu. Sa dolaskom Slovena na ostacima Viminacijuma nastaje naselje Braničevo.

  Prva naučna iskopavanja Viminacijuma počeo je Mihailo Valtrović 1882. godine sa 12 zatvorenika. Početkom 20. veka istraživanja je nastavio Miloje Vasić kada je kraljica Draga Obrenović dala donaciju od 100 zlatnika za nastavak radova. Obimna arheološka istraživanja započeta su 1977. godine, na prostoru nekropola, jugozapadno od kastruma.

  Istraživanja su dala izuzetno bogat i značajan arheološki materijal. Pronađene su zanatske radionice, u okvirima kojih su se nalazile peći za pečenje opeke, a grad je takođe posedovao terme koje su bile glavno sastajalište Rimljana, topao vazduh je cirkulisao između stubića i zagrevao opeku ispod podnica dok je voda stizala sa izvora akvaduktom istraženim u dužini od deset kilometara. Ipak posebna je priča pronalazak nisko očuvanih zidova Mauzoleja sina cara Trajana Decija koje je boravio u Viminacijumu tokom 251. godine.

  Uz to je odmah pored pronađeno više grobnica sa izuzetnim freskama. Dve od njih su oslikane freskama i potiču iz doba paganstva, što se zaključuje po dekoraciji florom i faunom živih boja, dok je treća grobnica ukrašena likom devojke koja je pripadala višim društvenim slojevima, na šta upućuju pronađeni delovi zlatnom bojom obrubljene haljine. Do sada je istraženo više oko 14.000 grobnica a fresko-slikarstvo je uz nalaze grobnica pružalo značajne podatke o počecima hrišćanstva na ovim prostorima.

  Otkrivena je Severna kapija utvrđenja a postojale su još tri, što ukazuje na moćni sistem. Na celom prostoru nalazišta je pronađeno i mnoštvo novčića a najviše ipak u grobnicama, u koje su umrli polagani sa tri krčaga (za ulje, vino, vodu) i novčićem u ustima – da Haronu plate prevoz na onaj svet. U 19. veku još su se jasno nazirali obrisi naselja, široke ulice koje se seku pod pravim uglom, trgovi, pozorišta, kupatila, vodovod i gradski bedemi od čega nije istraženo skoro ništa. Mermerne skulpture, nadgrobne ploče i sarkofazi, nakit i posuđe iz Viminacijuma čuvaju se u Narodnim muzejima u Beogradu i Požarevcu.

  U Viminacijumu je 2012. godine otkrivena figurina ženskog božanstva stara oko 4.000 godina. Elem sve bi ovo bilo lepo i krasno kada se ne bi imala u vidu činjenica da je zahvaljujući pomodarijama i idiotizmu svojih tvoraca predvođenih Korać dr Miomirom sam lokalitet Viminacijum doslovce kompromitovan i isprofanisan pošto je pretvoren u najobičniji cirkus na koji neuki narod dolazi kao svinja na masnu krpu!

  Naime u sklopu tzv arheološkog parka nalazi se gomila nearheoloških sadržaja koji sa naukom i prezentacijom arheoloških lokaliteta imaju veze kao dupe i milihbrot. Naime usred njiva sa kukuruzom posejano je nekoliko šatri u funciji zaštite i prezentacije arheoloških nalaza a sve zajedno u najmanju ruku podseća na paviljone usred njiva zaraženog kukuruza u horor filmu Dosije X.

  Šatre su pokrile 4 velika objekta: paleohrišćansku memoriju, severnu kapiju vojnog logora, rimske terme i već spomenuti mauzolej. A pod tim šatrama ima svega i svačega pa je tamo recimo najvećim delom napamet delimično obnovljen mauzolej od koga je jedva bilo sačuvano zidova u visini ne većoj od metra, a iz same te šatre se odlazi u muzeološko podzemlje, pardon tzv dragulj Viminacijuma odnosno otkrivene fresko oslikane grobnice.

  Nalaz ovih fresaka predstavlja izuzetno otkriće, jer one predstavljaju najznačajnije freske kasnoantičkog perioda sa cele teritorije Rimskog carstva ali kako bi se produbio sveopšti ugođaj i skladno povezao sa kulturnim uzdizanjem sve se pretvorilo u krajnje idiotsku klaustrofobičnu prezentaciju grobnica u kojoj tek gde gde čkilji poneka plava sijaličica i gde se u najmanju ruku ili može skršiti vrat, raspaliti glavom ili se očekuje da odnekuda iskoči Alien osmi putnik!

  Inače, kao vrhunski dometi projekta arheološki park Viminacium navedeni su još i sledeći kapitalni poduhvati: recimo sagrađen je nekakav kongresno ugostiteljsko naučno istraživački centar pod gromoglasnim imenom DOMVS SCIENTIARVM VIMINCIVM na skromnoj površini od svega 5.000 kvadrata koji se poslednjih deset godina etapno uređuje i pušta u pogon a samo malim delom je namenjen za smeštaj i rad arheologa.

  Naravno tu je cirkuski obnovljen amfiteatar koji je idealno poslužio za pravljenje još jednog cirkusa odnosno gostovanje ostataka Beogradske opere sa dernjavom i arlaukanjem što je sve trebalo da predstavlja predstavu Verdijeve Aide a zapravo je zvučalo i izgledalo kao koncert simfonijskog orkestra gluvonemih pod palicom dirigenta Nevida Ćoronje!

  A pri svemu ovome podmeće se tvrdnja kako je Viminacijum pokrenuo jednu izuzetno važnu stvar koja se odnosi na budućnost arheoloških objekata i lokaliteta i to tako što se istraženi objekti pokrivaju i predaju turističkoj ponudi naše zemlje iz čega proizilazi zaključak da nepokrivene objekte ne treba uključivati u turističku ponudu jer nisu pokriveni. Šio mi ga Đura od takve logike!

  Pored ostalog na sajtu parka se navodi kako je jako bilo važno što je sašiveno 720 muških rimskih toga i ženskih hitona i haljina na način kako su ih Rimljani pravili samo je pitanje da li je to obukao i sam Korać dr Miomir. Pitaj boga zbog čega, napravljene su brojne rekonstrukcije rimske ratne opreme (šlemovi, oklopi, štitovi, mačevi, koplja, stegovi, zastave).

  Urađene su rekonstrukcije rimskih muzičkih instrumenata. Ali ipak najvažnije od svega je bilo što je urađena igrica za decu Misterija imperatorove smrti (nemački, engleski, srpski jezik). Urađen je DVD TV film Viminacium lumen meum (engleski, srpski jezik), a kako bi cirkus bio kompletiranm Viminacium je uvršćen u biciklističku rutu Atlantik – Crno more kao punkt D210.

  A kako bi ceo cirkus imao i muzički karakter svojevremeno su održavani prangijaški koncerti nekakvih drogeraško alkoholičarskih grupa “Van Gogh” i “Revised EKV”. A 2008. godine organizovan je koncert operske nazovi pevaljke Emme Shapplen. Oprem dobro! A najglavnije je to što je Viminacijum uvršćen među sto mesta koje treba posetiti. Moš misliti!

  Očito je da je rukovodilac istraživanja Korać dr Miomir, koji je istovremeno i najnoviji direktor Arheološkog Instituta umislio da je nekakva varijanta srpskog Indijane Džonsa pa sada siromah sa sve korbačem juri uokolo i reketira EPS za sve svoje potrebe i potrebice a onako usput tumara po magluštini zvanične istorije i priča svašta.

  Kao „Hristov kult rođen je na Bliskom istoku” i da su ga, među prvima, „prihvatili rimski legionari” i to direktno „od prvih apostola koji su Podunavljem hodili” a pričalo se i da je naš Indijana Džons našao i neki srebrni lim ispisan nerazumnim simbolima koji mogu da budu samo sa Sirijusa!

  Elem, kako bi sve izgledalo što monumentalnije usred arheološkog lokaliteta napamet je sagrađena replika rimske vile koja je prozvana Domvs Scientiarvm, odnosno Dom Nauke jer kao predstavlja izuzetno odredište koje ima višeznačnu ulogu kako u poslovnom tako i u naučnom smislu.

  Objekat treba da omogući kroz prijem posetilaca, organizaciju kongresa i tematskih skupova prihod koji će uz druge turističke atrakcije doneti finansijka sredstva iz kojih će biti finansirana dalja istraživanja i razvoj arheološkog parka. Dalje se na sajtu Viminacijuma tvrdi kako je DOMVS SCIENTIARVM vrhunac u specifičnoj i jedinstvenoj turističkoj ponudi sa autentičnim rimskim ambijentom pri čemu nigde ne kažu da bi taj autentični rimski ambijent trebalo urediti na osnovu egzaktnih podataka a ne kako mali Miško zamišlja rimsku vilu!

  Dalje se navodi kako će u perspektivi završetak gradnje objekta omogućiće otvaranje niza novih radnih mesta za osoblje svih stručnih sprema iz različitih branši koji će s jedne strane pružati podršku stručnoj ekipi, a s druge strane biti turistička služba koja će kroz različite usluge i poslove omogućiti dalje finansiranje radova u arheološkom parku.

  Inače, ispod muzeja je pravo pravcijato carstvo kiča i neukusa koje započinje prostorijom sa ogromnom maketom Viminacijuma i vojničkog logora koji je bio pored grada a pri čemu ni jedno ni drugo gotovo da uopšte nije iskopano već je skoro sve izmišljeno na osnovu ispraznih nagađanja.

  Maketa je inače pravljena tri i po godine a Korać je po svom dobrom običaju u jednom od brojnih intervjua uspeo da se lepo nalupeta koječega postavljajući samom sebi pitanje: “Kako mi znamo da je grad ovako izgledao?” i dajući na njega spektakularan odgovor o tome kako je „ceo Viminacijum pređen geofizičkim metodama tako da znamo šta nas čeka. A pošto su to tipizirane građevine, mnogi su naučnici istražili slične po svetu, onda na osnovu debljine zidova statičari mogu da definišu spratnost objekata. Zato je ovo mogući izgled Viminacijuma.”

  Pri čemu je zaboravio da kaže da je najveći deo Viminaciuma sačuvan jedva u visini iznad temelja, da je lokalitet sistematski razaran i opljačkan i da o arhitekturi neistraženih objekata ne može da se govori dok se oni ne iskopaju. Inače u već spomenutom podzemlju nalazi se i jedna povelika podzemna prostorija u kojoj je prijatno sveže. Tzv plava dvorana sva je u mozaiku od plavog kamena, na podu je Hristov monogram u krugu, na plafonu gredama oivičeni pravougaonici sa žutim motivima zvezda.

  U nišama nekoliko rimskih sarkofaga, iskopanih u blizini, zatim desetak masivnih drvenih stolica naslonjenih na zidove, a iznad njih glave 18 rimskih imperatora koje su izvajali savremeni umetnici i to uglavnom napamet pošto za većinu njih nema likovnih prikaza na osnovu kojih su se mogli raditi portreti ali svejedno Korać se „proslavio” spektakularnim „otkrićem” da je čak 18 rimskih imperatora rođeno na teritoriji Srbije: “To je potpuno luda priča posebne vrste – od više od 80 imperatora 18 je rođeno ovde. To će tek dobiti svoju naučnu verifikaciju jer prosto označava nešto”, a sve to je ludilo kojim se neukim širim masama dodatno ispira mozak laprdanjima o nekakvoj veličini!

  Inače, već godinama se broji priliv posetilaca koji u Viminacijum dolaze na raznorazne načine a kada dođu imaju posebnu čast i zadovoljstvo da vide jako malo lokaliteta, a jako mnogo Koraćevih idiotizama i budalaština sagrađenih prvenstveno sa ciljem da se od Viminacijuma napravi nekakav Miškolend!

  tome da se zapravo radi o Miškolendu najbolje govori činjenica da je usred arheološkog lokaliteta uređen nekakav Limes park koji kao predstavlja novi pristup kongresnom turizmu i letnjim otvorenim školama. A u okviru Miškolenda, pardon Limes parka, nikli su replika rimskog vojnog logora, zatim visinski poligon sa konopcima, specijalni poligon sa preprekama za obuku rimskih legionara, kao i radioničarski – školski prostor pogodan za izvođenje svih vrsta prezentacija, predavanja, obuka i radionica iz različitih oblasti a sve to sa ciljem da se posetiocima, naučnim radnicima i profesionalcima svih uzrasta omogući autentičan doživljaj kroz smeštaj u barakama rimskih legionara, u šestokrevetnim sobama koje su opremljene modernim kupatilima, neophodnim za funkcionisanje u savremenom životu.

  Programski koncept je osmišljen tako da se na najbolji i najzanimljiviji način posetiocima prikaže svakodnevni život rimskih legionara i da se oseti duh Rimskog carstva, pri čemu je pravo čudo da je tvorcima ove svinjarije promaklo i uređenje nekog starorimskog kupleraja i grupne ćenife kako bi doživljaj i ugođaj bio kompletan!

  Osim toga, pored atraktivnog visinskog avantura parka, uređen je legionarski poligon sa preprekama koji predstavlja posebnu atrakciju i izazov za sve uzraste, bez obzira na nivo fizičke spremnosti i kondicije.

  Naravno, kako bi se izmuzla što veća količina novca uređeni su i hotel sa 16 soba uređenih u antičkom maniru i sa sopstvenim kupatilom i besplatnim Wi-Fijem kao i hostel sa 27 kreveta , 3 zajednička klozeta i kupatilom sa tuš kabinama što sve ništa ne vredi jer su pre par godina učesnici nekog naučnog skupa bili “prijatno” iznenađeni činjenicom da je iz slavina umesto čiste i pitke vode tekla blatnjava smrdljiva voda!

  Inače, naveliko se reklamira i plansko trovanje gostiju preko ponude kojekakvih splačina pripremljenih prema rimskim receptima od Apicija i Plinija. Naravno u sklopu tzv arheološkog kampa svoje mesto našao je i svojevrsni pedofilni centar odnosno naučni kamp koji se organizuje za decu uzrasta od 7 do 12 godina, a sve kako bi se deci približile različite naučne oblasti, sa ciljem da podstakne njihovu radoznalost, kreativnost i kritičko mišljenje.

  U pogledu sadržaja, interaktivnog načina rada i kadrova, kamp je organizovan po pravilima letnjih škola na evropskom nivou. Elem pošto je iskopavanje Viminaciuma veoma isplativ posao, a sama prezentacija lokaliteta umnogome podseća na horor film Dosije X sa plastičnim kupolama usred zaraženog kukuruza a pored ostalog tamo je jako važan segment poslovanja postalo i ugostiteljstvo, koje je najpre započeto suvenirnicom i tavernom a u međuvremenu je osvanula i replika rimske vile gde je pored ostalih svojevremeno boravio i Boris Tadić, bilo je jako zanimljivo videti o čemu se zapravo radi.

  Uglavnom, pretragom baze podataka APR-a ispostavilo se da je Arheološki institut u potpunom ili delimičnom vlasništvu čak dva privredna društva. Tako je još 24.12. 2003. godine osnovano privredno društvo sa nazivom Viminacium a sa punim poslovnim imenom Centar za nove tehnologije Viminacium d.o.o. kao društvo sa ograničenom odgovornošću, matičnim brojem 17541277 pri čemu je sedište ovog privrednog društvanceta u opštini Stari grad, tačnije u Knez Mihailovoj ulici 35, odnosno u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, od milošte zvane ANUS, a u kojoj je podstanar i Arheološki institut.

  Inače, ovo privredno društvance je registovalo pretežnu delatnost 7220 – Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama, a o tome da je u pitanju veoma obiman posao najbolje govori činjenica da društvance ima čak sedam tekućih računa u bankama. Posebno je zanimljiv popis članova ovog privrednog društvanceta.

  Naime, kao članovi su navedeni Arheološki institut Beograd sa matičnim brojem 07003234 i udelom od 49,8% te uplaćenim novčanim ulogom od 7.424.236,78 i 3.098.915,43, dakle ukupno 10.523.152 dinara žive love koja je uplaćena 30.1.2004. a bilo bi jako zanimljivo kada bi se našao neko da objasni od kojih para je jedna budžetska ustanova mogla da odjenom iskešira preko 144 hiljade evra (prosečan kurs u 2004. bio je oko 73 dinara)!

  No to nije bilo sve pošto je Institut učestvovao i još sa ukupno 4.408.046,95 RSD od čega je 4.226.014,79 RSD dana 29.1.2004. uneto u stvarima a dan kasnije je uneto još 182.032,16 RSD.

  Ipak, u ovom svojevrsnom udruženom zločinačkom poduhvatu na neki neobjašnjiv način neku računicu su pronašle još neke navodno eminentne naučne i prosvetne ustanove pa je tako kao jedan od članova ovog privrednog društvanceta postao i Matematički fakultet univerziteta u Beogradu na adresi Studentski Trg 16 sa matičnim brojem 07048211 koji je u unosni poslić sa Viminaciumom uleteo sa sitnicom od svega 7.019.745,83 RSD isto dana 30.1.2004. a dan ranije je calnuo još 485.356,06 ali u stvarima čime je stekao deo od 25% udruženog zločinačkog poduhvata pod imenom Centar za nove tehnologije Viminacium d.o.o.

  Naravno, svemu ovome se pridružio i Matematički institut SANU sa matičnim brojem 07017871 i adresom Kneza Mihaila 35 koji je pak bio daleko skromniji pa je isto 29.1.2004. uleteo sa svega 80.663,84 RSD i to u stvarima!

  Konačno impozantan članski ansambl kompletirao je Rudarsko geološki fakultet univerziteta u Beogradu sa adresom Đušina 7 i matičnim brojem 07045735 koji je dana 30.1.2004. takođe uleteo sa novčanim ulogom od svega 7.457.101,94 RSD i nenovčanim ulogom od 47.783,01 RSD u stvarima!

  Zastupnik ovog privrednog društvanceta je izvesni Vladimir Miletić sa JMBG2804967710171, ali priči tu nije bio kraj jer je očito usled veoma naraslih potreba pod hitno bilo osnovati i poslovni ogranak pa je prema podacima APR-a već 18.11.2005. godine odlukom skupštine osnivača od 7.11.2005. proširena delatnost udruženja mada uopšte nije jasno o kakvom se udruženju zapravo radi pošto je reč o poslovnom društvu!!!

  Uglavnom, nakon tih akrobacija osvanula je i sledeća poslovna nakaza: Viminacium d.o.o. Beograd, ogranak Stari Kostolac, arheološko nalazište Viminacium selo Kostolac ali sada sa potpuno novom šifrom delatnosti 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, za šta samo društvo Viminacium d.o.o. uopšte nije nikada bilo registrovano! Naravno i ovaj ogranak je morao da dobije svoje lice ovlašćeno za zastupanje a ta počast je pripala izvesnoj Angelini Raičković Savić sa JMBG 1204972815061, koja je takođe zaposlena u arheološkom institutu kao arheolog a sada silom prilika mora da se bakće sa hotelijerstvom i sličnim smeštajem za šta je registrovan ogranak koji su joj smestili na staranje!

  Međutim, Viminacijumska sumrak saga pre par meseci je dobila novi nastavak i to jerbo je u APR-u registrovano novo Društvo sa ograničenom odgovornošću pod vrlo sličnim naslovom arheološki park Viminacium Beograd-Stari Grad i sa matičnim brojem 21599450 a sve je registrovano dana 20.7.2020. godine ali ono što posebno privlači pažnju da je adresa sedišta društvanceta po ko zna koji put Knez Mihajlova 35, odnosno palata SANU te četvrti sprat, odnosno Arheološki Institut ali sa pretežnom delatnošću 8230 – Organizovanje sastanaka i sajmova.

  Ovo pak društvance ima svega tri tekuća računa u bankama: 160-6000000757007-89, 160-6000000755758-53, te 160-6000000771143-70 a lice za zastupanje je izvesni Nemanja Mrđić sa JMBG 3005978710231, inače doktor nauka sa zvanjem naučnog saradnika zaposlen u Arheološkom institutu na projektu Viminacijum. Na kraju se s pravom postavlja pitanje: ko to plaća?

  Odgovor je prost: naveliko se muzu Ministarstvo kulture, reketira Ministarstvo energetike i to u vrednosti 0,3% investicije naravno još i ministarstvo turizma i raznorazni međunarodni projekti, a da para ima itekako dovoljno najbolje pokazuju dva privredna društva koja su nastala doslovce mužom i arčenjem para.

  Uostalom, pare su da se spiskaju, zar ne? A lokalitet neka se sam kopa i istražuje, jer ipak je najvažnije rimsko pravilo “hleba i igara”! A Miško se očito dobro zaigrao!

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker