PRIMER DOBRE PRAKSE: Gradištanci objasnili kako se najbolje vrši popis imovine građana

Opština Veliko Gradište učestvuje u projektu „Reforma poreza na imovinu”

Gradištanska lokalna samouprava učestvovala je i na predhodnom projektu „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji„, osim same podrške kod popisa na imovinu imali su podršku i u drugim segmentima, između ostalog u izradi programskog budžeta.

Foto: SOVG

Projekat „Reforma poreza na imovinu„ će trajati četiri godine, finansira ga Švajcarska kancelarija za razvoj uz saradnju SDC. Projekat se realizuje kroz zajedničku saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo finansija i Stalnu konferenciju gradova i opština.

Po oceni ljudi koji rade na samom projektu rad gradištanske lokalne samouprave je visoko ocenjen i cenjen i s tim u vezi pozvani su da na ovom projektu učestvuju kao primer dobre prakse.

Rukovodilac Odeljenja za finansije Jelena Pantić je u ime lokalne samouprave podelila iskustva iz procesa izrade budžeta. Na prezentacijama u Rumi, Nišu, Beogradu i na Zlatiboru, Pantić je iznela na koji način se u gradištanskoj opštini radi na izradi Odluke o budžetu, kako se uključuje građanstvo, kako se rade ankete, na koji način se angažuju mladi da se što više uključe i steknu osnovna znanja o tome prvenstveno šta je budžet, kako se puni opštinska kasa i na šta se troši novac poreskih obveznika.

– Prezentacija je naišla na dobre komentare učesnika na projektu. Velika čast i zadovoljastvo biti pozvan od ljudi koji su stručnjaci i eksperti u ovim oblastima i od istih dobiti potvrdu da nešto što radi naša lokalna samuprava – Odeljenje za finansije služi kao primer dobre prakse –, kažu u gradištanskoj samoupravi.

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close