VLAŠKI JEZIK

ŽAGUBICA: Vlaški jezik kao izborni predmet i u školi u Milanovcu

Nastava na Vlaškom jeziku u osnovnoj školi „Jovan Šarbanović“ u Krepoljinu, područnom odeljenju u Milanovcu počeće od prvog oktobra, kroz izborni predmet…

Read More »

Vlaški jezik

Vlaški jezik odnosno vlaški govor je srpski naziv za arhaične dijalekte rumunskog jezika kojima kao svojim maternjim jezikom govore Vlasi…

Read More »
Close